Дали саката да го видите светот од друг агол. Некои работи навистина се како што изгледаат.